فهرست

من این‌جا درباره‌ی هر چیزی که برایم معنایی داشته باشد، می‌نویسم. دیزالوْ یک فن در سینماست که برای نشان دادن گذر زمان استفاده می‌شود. این‌جا به همین مشغولم. گذر زمان بر خودم را نگاه می‌کنم، خودم را به طور کامل با همه‌ی جزئیات ثبت می‌کنم. یعنی به مطالعه‌ی خودم مشغولم؛ چون این کار برایم بسیار لذت‌بخش است.

حجم زیادی از نوشته‌ها را روزنوشت‌ها و تاملات روزانه به خود اختصاص داده؛ آن‌ها حاوی سوالات، احساسات و برداشت‌های شخصی من از چیزهایی هستند که به طور روزانه با آن‌ها مواجه می‌شوم.

برای دنبال کردن روزنوشت‌ها:

روزنوشت‌ها - دیزالو
از مشاهدات روزانه‌ام در روزنوشت‌ها می‌نویسم.

هربار می‌خواهم چیزی را عمیق‌تر بررسی کنم، در عالم قصه این کار را می‌کنم. چون من همیشه درحال قصه گفتنم، اگر قصه را از من بگیرند، می‌میرم. گاهی قصه‌ها را در رویا می‌نویسم و گاهی آدم‌ها برایم تعریف می‌کنند و من پرورش‌اش می‌دهم.

قصه‌‌ها - دیزالو
قصه‌هایی که می‌نویسم؛ از خودم یا آدم‌ها، این‌جاست.

سینما هم از آن‌چیزهایی‌ست که من عاشقانه دوستش می‌دارم. اگر سینه‌فیل هستید و فکر می‌کنید فیلم‌ها بیش از آن‌چه به چشم می‌آیند، تاثیرگذارند، آن‌وقت این بخش را از دست ندهید.

سینما - دیزالو
درباره‌ی فیلم‌ها و سینما، نقشی که در زندگی من داشته‌اند و تمام آن‌چه از آن‌ها فهمیده‌ام این‌جا می‌نویسم.

کتاب‌ها هم دوستان همیشه هیجان‌انگیزی هستند. هربار کتابی عمیقا بر من تاثیرگذار بوده، این‌جا درباره‌اش نوشته‌ام.

کتاب‌ها - دیزالو
درباره‌ی کتاب‌هایی که در زندگی‌ام تاثیرگذار بوده‌اند، نوشته‌ام.

اگر همه‌چیز را ساندویچ شده و دل‌پذیر می‌خواهید، پلی‌لیست جمعه‌ها را برای همین به‌روز می‌کنم.

جمعه‌ها - دیزالو
پلی‌لیست جمعه‌ها حاوی یک پلی‌لیست از آهنگ‌هایی‌ست که در هفته نویسنده دلش نیامده تک‌خوری کند؛ همچنین حاوی بریده‌ای از یک کتاب یا فیلم هم هست.

اگر مقاله، قصه یا هر محتوایی را ترجمه کنم، می‌توانید آن را در این‌جا پیدا کنید.

ترجمه‌ها - دیزالو
این‌ها مقالات، داستان‌ها و نوشته‌هایی‌ست که ترجمه کرده‌ام. ترجمه‌ها به صورت آزاد انجام شده‌اند یعنی مترجم گاهی خودش توضیحاتی را به متن اضافه کرده است.

Subscribe to دیزالو

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe